Chi tiết

  • Đầu Trang Trí
  • Đầu Trang Trí
  • Đầu Trang Trí

  • Mã Sản Phẩm: 6520 : E71
  • Mã màu: E71 ( Màu Đồng Cổ , Ant. Brass )
  • Quy cách: Dài 102mm
  • Chất liệu: Hợp Kim Kẽm + Thuy Tinh
  • Giá: Liên hệ VND

  • Đơn vị tính: Cái
  • Lượt xem: 644