Chi tiết

  • Giá Đỡ Đơn
  • Giá Đỡ Đơn
  • Giá Đỡ Đơn

  • Mã Sản Phẩm: 3501 : E71
  • Mã màu: E71 ( Màu Đồng Cổ , Ant. Brass )
  • Quy cách: Dài 176mm
  • Chất liệu: Hợp Kim Kẽm
  • Giá: Liên hệ VND

  • Đơn vị tính: Cái
  • Lượt xem: 713