Chi tiết

  • Giá đỡ đơn
  • Giá đỡ đơn
  • Giá đỡ đơn

  • Mã Sản Phẩm: 3807 : E71
  • Mã màu: E71 ( Màu Đồng Cổ Xước, Ant.Brass )
  • Quy cách: Dài 100mm
  • Chất liệu: Hợp kim kẽm
  • Giá: Liên hệ VND

  • Đơn vị tính: Cái
  • Lượt xem: 433