Chi tiết

  • Miếng Nối
  • Miếng Nối
  • Miếng Nối

  • Mã Sản Phẩm: J125
  • Mã màu:
  • Quy cách: 18cm
  • Chất liệu: Sắt Xi Mạ
  • Giá: Liên hệ VND

  • Đơn vị tính: Cái
  • Lượt xem: 496

- Miếng Nối : dùng để nối hai thanh ngang lại với nhau .