Chi tiết

  • Miếng Nối
  • Miếng Nối
  • Miếng Nối

  • Mã Sản Phẩm: J128
  • Mã màu:
  • Quy cách: Phi 28mm
  • Chất liệu: Sắt Xi Mạ
  • Giá: Liên hệ VND

  • Đơn vị tính: Cái
  • Lượt xem: 570

- Dùng Để Nối Hai Thanh Ngang Lại với Nhau