Chi tiết

 • Ống Sắt
 • Ống Sắt
 • Ống Sắt
 • Ống Sắt
 • Ống Sắt
 • Ống Sắt
 • Ống Sắt

 • Mã Sản Phẩm: P135 : E71
 • Mã màu: E71 ( Màu Đồng Cổ)
 • Quy cách: Phi 35mm
 • Chất liệu: Hợp Kim Kẽm
 • Giá: Liên hệ VND

 • Đơn vị tính: Mét
 • Lượt xem: 670

-Quy Cách Ống Sắt :  P135 x 1.1m ; P135 x1.2m ; P135 x 1.3m ; P135 x 1.4m

                            P135 x1.5m ; P135 x 1.6m ; P135 x 1.7m ; P135 x 1.8m

                            P135 x 1.9m ; P135 x 2m ; P135 x 2.1m ; P135 x 2.2m ; P135 x 2.3m

- Quy Cách Thanh Treo Trên 2.4m Thì Sử Dụng Hai Thanh Nối Lại