Chi tiết

 • Ống Sắt
 • Ống Sắt
 • Ống Sắt
 • Ống Sắt
 • Ống Sắt

 • Mã Sản Phẩm: P128 : E73
 • Mã màu: E74 ( Màu Niken Đen)
 • Quy cách: Phi 28mm
 • Chất liệu: Sắt Xi Mạ
 • Giá: Liên hệ VND

 • Đơn vị tính: Mét
 • Lượt xem: 691

- Quy Cách Ống Sắt : P128 x 1.1m ; P128 x 1.2m ; P128 x 1.3m ; P128 x 1.4m ;

                              P128 x 1.5m ; P128 x 1.6m ; P128 x 1.7m ; P128 x 1.8m ;

                              P128 x 1.9m ; P128 x 2m ; P128 x 2.1m ; P128 x 2.2m ;

                              P128 x 2.3m

 - Quy Cách Thanh Treo Trên 2.4m Thì Sử Dụng Hai Thanh Nối Lại