Chi tiết

  • Thanh Ray 35mm
  • Thanh Ray 35mm
  • Thanh Ray 35mm

  • Mã Sản Phẩm: AL35
  • Mã màu: E74 ( Màu CRôm )
  • Quy cách: 35mm
  • Chất liệu: Hợp Kim Nhôm
  • Giá: 260.000 VND

  • Đơn vị tính: Mét
  • Lượt xem: 358