Chi tiết

  • Vòng sắt
  • Vòng sắt
  • Vòng sắt

  • Mã Sản Phẩm: R650 : E71
  • Mã màu: E71 ( Màu Đồng Cổ Xước, Ant.Brass )
  • Quy cách: 6 * 50mm
  • Chất liệu: Sắt Xi Mạ + Nhựa
  • Giá: Liên hệ VND

  • Đơn vị tính: Cái
  • Lượt xem: 492

- Quy Cách : Phi 6 đường Kính Trong 50mm